Demens og tro

RoCathinkavnl

RO - HELGE BØE
Olje på lerret
Velkommen til nettsiden "Demens og tro". Den skal være en ressurs- og idéside for alle som er opptatt av emnet.

I kirken: prester, diakoner, frivillige som gjennom sitt arbeid har med personer med demens å gjøre. 

I helsevesenet: pleiere, aktivitører, kulturarbeidere som gjennom sitt arbeid med demenssyke kommer i kontakt med deres eksistensielle behov. 

I familiene: pårørende til personer som er rammet av demens.

Personer med demens: kanskje kan siden være til inspirasjon og glede i en tidlig fase av sykdommen?
Tusen takk til Helge Bøe som lar meg bruke bildene sine fritt