Intervjuer av personer med demens

Jeg ønsket å la personer med demens få komme til orde og selv fortelle om sin tro og hvordan de opplever livet og troen. 

Gjennom Olavstipendet ble dette mulig. I 2010 intervjuet jeg 9 gamle mennesker som både hadde en demenssykdom og en kristen tro.

Her finnes et sammendrag av intervjuene.

Se Powerpoint presentasjon holdt for....

Se også artiklene