Olavstipend 2009

Jeg (Anne Helene Jørstad) mottok i 2009 Olavstipendet for prosjektet «Så ta da mine hender og før meg frem».  Det er et prosjekt om tro og demens. Målet er at personer med demens sine troserfaringer får virke inn på kirkens praktiske eldreomsorg.

Prosjektet ble gjennomført i 2010. Det besto av to deler:

1) En undersøkelse av hvordan mennesker med demens selv forteller om sin tro. Dette skjedde i form av intervjuer.              

2) Opprettelsen av denne hjemmesiden.

Du kan lese prosjektbeskrivelsen min her.