Om meg

ANNE HELENE JØRSTAD

shapeimage_2

Foto: Ragnhild Eidem Krüger, 
"Demens & Alderspsykiatri"

Jeg er prest og har virket som sykehjemsprest siden høsten 2000.

I denne stillingen oppdaget jeg fort at personer med demens ble en særlig utfordring for meg: De har kognitive svikt som gjør at jeg må være spesielt skjerpet på kommunikasjon: Hvordan kommuniserer jeg med ord og kroppsspråk og handlinger? Hva vil jeg formidle, og når det fram? Jeg har tatt videreutdanning i samtale- og sjelesorgkunst, aldersdemens og helsespørsmål for å kunne å møte disse utfordringene bedre. 

Omlag 80 % av pasientene på norske sykehjem har en demenssykdom i tillegg til andre sykdommer og plager. Mennesker som rammes av demens bor som oftest hjemme i flere år før sykdommen har utviklet seg så langt at de trenger kontinuerlig og profesjonell omsorg på institusjon. De må ønskes og oppleve seg velkomne i sine lokale nettverk. Derfor er det viktig at kirken har kunnskap om demens.

Nå i 2010 er tiden kommet for å samle, redigere, systematisere og dele den kunnskap og erfaring som jeg og mange andre sitter inne med. 

Jeg er svært takknemlig for at Kirkedepartementet har gjort det mulig ved å tildele meg Olavstipendet.


Link til min CV