Lystenning på sykehjem - "Dette lyset er tent for deg, Rigmor"

Bymisjonen praktiserer lystenning på alle sine virksomheter, derav 5 sykehjem, to eldresentre og et allsenter med eldreboliger. Hvert sted får lystenningen sin lokale utforming. Men alle steder tennes det et lys for hver deltager som samtidig nevnes ved navn.

Bymisjonen erfarer at dette enkle ritualet berører alle. 

Sykehjemsprestene Olga Tvedt og Anne Jørstad har skrevet om å tilrettelegge lystenning - Lystenning knyttet til andakt.

Se også Lysglimt 2007, glimt fra en samling med lystenning. 

Du kan også lese Mal for lystenning for forslag.