Faglitteratur

Engedal, K. og Haugen P.K. Demens. Fakta og utfordringer. En lærebok. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2004
Det norske standardverket prøver å se det hele mennesket

Wogn-Henriksen, K. «Siden blir det vel verre...?» Nærbilder av mennesker med aldersdemens. Sem: Infobanken, 1997
Psykolog Kjersti Wogn-Henriksen har intervjuet personer med demens om hvordan de selv opplever alderdommen og sin livssituasjon. Midt i alt det vanskelige blir samtalen viktig og meningsgivende.

Westius, A. og Petersen, U. I berättelsen finns jag - Livsberättelse och livsåskådning vid demens.Verbum förlag AB, 2006
Denne boka henvender seg til pårørende, menighetsansatte og pleiere. Den er en praktisk håndbok som beskriver tre metoder for å møte personer med demens. Reminisens- og validasjonsmetodene gir redskap; livsfortellingen gir innhold og mening.

Anderson, M. og Embretzen, K. Även Gud kan vara dement Strängsnes stift, 2006
Presten Malin Anderson og diakonen Kerstin Embretzen har skrevet et lite hefte om sine erfaringer med å være kirke i en demensenhet på en demensinstitusjon i Sverige. Det handler om teologi og menneskesyn omsatt i praktisk gudstjenesteliv og sjelesorg blant og i samarbeid med beboere, ansatte og pårørende.