Poesi

Anfinnsen, E.  "Her - og langt borte. Demens sett med dikterens øyne."              Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2003

Har her diktere skildret sine opplevelser som pårørende i samvær med personer med demens. Dikt av Åse-Marie Nesse, Paal Brekke, Halldis Moren Vesaas m.fl. Anfinnsen bruker sin gode innsikt i demens og demensomsorg til å binde diktene sammen.