Tidsskrifter

Demens og alderspsykiatri utgis av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kommer ut 4 ganger i året.

Gerianytt utgis av Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri og kommer ut flere ganger i året.