Helge Bøe sitt maleri "Ro". Motivet er én person i en robåt. Årene er strekt ut til hver sin side. Hav og himmel er mørk, men rundt personen er det lysere. Lyset skinner ut, kanskje som et kors.
RO – HELGE BØE
Olje på lerret

Velkommen til nettsiden «Demens og tro». Den skal være en ressurs- og idéside for alle som er opptatt av emnet.

I kirken: prester, diakoner, kantorer, organister og frivillige som gjennom sitt arbeid har med personer med demens å gjøre. 

I helsevesenet: pleiere, aktivitører, kulturarbeidere som gjennom sitt arbeid med demenssyke kommer i kontakt med deres eksistensielle behov. 

I familiene: pårørende til personer som er rammet av demens.

Personer med demens: kanskje kan siden være til inspirasjon og glede i en tidlig fase av sykdommen?

Dette nettstedet er laget av tidligere sykehjemsprest Anne Jørstad, nå sogneprest. Jeg har fått gode bidrag og innspill fra flere kolleger.

Tusen takk til Helge Bøe som lar meg bruke bildene sine fritt.