Fakta og utfordringer

«Demens er en ervervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, læring, tenkning og kommunikasjon. Den kognitive svikten fører til sviktende evne til å klare dagliglivets aktiviteter. Endret adferd er vanlig. Tilstanden er kronisk og forverrer seg ofte over tid.»

Denne definisjonen finner vi i det norske standardverket læreboka «Demens fakta og utfordringer» av Knut Engedal og Per Kristian Haugen (2004:20). Boka gis ut på Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse og kommer i stadig nye opplag.

Nyttige ressurser:

Norsk kompetansesenter for aldring og helse

Demensforeningen

Folkehelseinstituttet