Gode fellesskap

Impulser

En håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner.

Impulser er en idébok med 30 oppskrifter på aktiviteter innenfor områder som litteratur, sang og musikk, dans, spill og lek, velvære,  erindring, vennskap og tradisjoner. I boka beskrives også sammenhengen mellom kultur, frivillighet og helse i eldreomsorgen.

Kirkens Bymisjon

Minner for livet

Erindringsarbeid i demensomsorgen.

Minner for livet er en idébok som bygger på erfaringer fra et prosjekt i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I prosjektet ble det ble prøvd ut erindringstiltak i demensomsorgen. Et mangfold av aktiviteter har gitt deltakerne gode stunder, godt humør og økt trivsel. 

Kirkens Bymisjon