Litteratur

Det er mye god litteratur om demens. Særlig har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse mye. Senteret har eget forlag, Forlaget aldring og helse, som bøker og filmer kan bestilles fra. Flere av bøkene nedenfor er fra dette forlaget.

I Sverige tilbyr nettbutikken Demensbutiken.se et bredt utvalg av bøker, CDer, DVDer og annet materiell til bruk i demensomsorg.

Les mer