Olavstipend 2009

Jeg (Anne Helene Jørstad) mottok i 2009 Olavstipendet for prosjektet «Så ta da mine hender og før meg frem».  Det var et prosjekt om tro og demens. Målet med prosjektet var at personer med demens sine troserfaringer skal få virke inn på kirkens praktiske eldreomsorg.

Prosjektet ble gjennomført i 2010. Det besto av tre deler:

1) En undersøkelse av hvordan mennesker med demens selv forteller om sin tro. Dette skjedde i form av intervjuer.              

2) Opprettelsen av denne hjemmesiden.

3) Publisering av to artikler