Åndelig omsorg ved livets slutt

Å sitte ved et dødsleie og følge noen på den siste vei kan være krevende, givende og vondt. Den døende skal få best mulig omsorg, også på det åndelige området. 

Dette materialet er ikke utviklet spesielt med tanke på personer med demens. Det kan allikevel brukes med nennsomhet.  Utgangspunktet er den døendes behov og krefter.  


Åndelig omsorg ved livets slutt (Gerhard Heilmann)

 En liten samling tekster og bønner fra Bibelen og salmeboken samlet av Gerhard Heilmann, institusjonsprest, Bærum kommune.


Omsorg ved livets slutt (Kirkens Bymisjon)

«Omsorg ved livets slutt» er en perm utarbeidet av Kirkens Bymisjon i Oslo. Den er en veileder til hjelp i det daglige arbeid.

Omsorg ved livets slutt er et praktisk hjelpemiddel for personalet i eldreinstitusjoner. Veilederen kan bidra til større åpenhet og trygghet i omsorgen for døende og deres pårørende. Den har et eget kapitel om åndelig omsorg i kristen og humanistisk kontekst.

Du kan kjøpe den fra kirkensbymisjon.no