Andakter

Andakter er et viktig og jevnlig tilbud på de fleste sykehjem. Ofte fungerer de godt. Da utgjør de livgivende og meningsbærende fellesskap. Deltagerne får hjelp til å tolke livene sine. Der er gjenkjennelse og gjenkalling. I fellesskapet kan den enkelte be «Fader vår» og synge med i salmer som hun ikke lenger klarer alene. Der er høytid. Vi blir minnet på Guds nærvær midt i blant oss.

Stoffet her vil invitere andaktsholdere til å reflektere over egen praksis og formidle idéer, kunnskap og erfaring.

Her er en samling ressurser som kan være til nytte i arbeidet med andakter: