Gudstjenester med nattverd

Mange sykehjem feirer jevnlig gudstjenester med nattverd. Det er nattverdfeiringen som skiller disse samlingene fra andakter. Mange av deltakerne har ikke gått mye til nattverd tidligere. Andre har problemer med å holde kalken eller spise oblaten. Feiringen bør ta hensyn til dette.