Salmer og sanger

Sanger og salmer kan vekke mye glede, gjenkjenning og mestring. De er noe av det viktigste i andakter og gudstjenester. 

1. Velg salmer, salmer og melodier som er kjente for deltagerne. (Spør deg fram.)

2. For mange er det vanskelig å bruke sangbøker og ark. De er avhengige av å huske tekstene.

3. Ikke velg alle ti versene.