Syndsbekjennelse

Herre, du vet hva som tynger, du vet hva jeg er.

Du kjenner meg best, og så har du meg kjær.

Du vet at jeg sviktet, du vet at jeg falt –

men der i din nåde tilgir du meg alt.

Du vet jeg er ringe, ei makter ditt verk –

men midt i min svakhet gjør du meg sterk.

Min Gud, la meg gi deg alt hva jeg eier:

min svakhet, min styrke, mitt tap og min seier.

Amen. Amen.

Sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager fikk en gang denne bønnen fra en beboer. Hun bruker den ofte som syndbekjennelse og opplever at den fungerer bra.