Å dele (tanker om) tro og liv

Det er ikke lett å flytte til en institusjon og innordne seg et sett av rutiner og tilpasse seg pleiere og medbeboere. Samtidig er en syk og bærer på mange ulike tapsopplevelser. Dette har en god tid til å tenke over og kjenne på. For mange er det godt å dele slike tanker og opplevelser, og kanskje få hjelp til å se dem i perspektiv.