Å praktisere troen i lag

For noen mennesker på institusjon er en ukentlig andakt i minste laget for å få dekket behovet for kristent fellesskap.

For disse menneskene kan et kristent ansikt til ansikt fellesskap være viktig.

Et medmenneske kan legge til rette for bønn, lesning fra Bibelen, salmesang e.l.