Å være sammen. Å bli sett og bekreftet

Filosofen Martin Buber hevder at det mest grunnleggende og ekte i menneskelivet er møtet mellom et Jeg og et Du. Allerede det nyfødte barnet søker med blikket etter et Du. I slike møter viskes forskjeller ut. Møtene skjer av nåde. Evnen til å møte et Du kan allikevel oppøves. Denne evnen og forståelsen gjør sjelesorg dypt meningsfull også der konfidenten er svært syk og ikke lenger kan kommunisere med ord.